Åbning af badehuset med Covid-19

Åbning af badehuset med Covid-19

Kære vinterbader

Nu er det snart 1. september og dermed dagen, hvor vi tager hul på en ny sæson. I år bliver det desværre ikke, som det plejer.

Vi ved, at der er stor lyst til at få åbnet for saunaen. Omvendt har vi også et ansvar for, at vores badehus ikke bliver en smittespreder. Specielt fordi mange af vores medlemmer er i risikogruppen.

Derfor har vi valgt at åbne omklædningsrummene den 1. september. Men kun for omklædning og bad i første omgang. Vi følger nøje udviklingen og vil se på, om vi kan åbne saunaen senere på efteråret.

Praktik
Der kan være max 5 personer i badehuset ad gangen.
3 personer i ”kvindernes” omklædning og 2 personer i ”mændenes” omklædning.
Man kan dog frit benytte begge rum alt efter hvor der er ledig kapacitet. Bemærk, at der kan være gæstesejlere, der benytter badehuset frem til 1. oktober. Dem skal der også være plads til.

Vi laver et simpelt system med en ”kugleramme” uden for badehuset, hvor man skyder kuglen til den ene side, når man går ind for at klæde om. Når man er færdig med at bade og forlader badehuset igen, skyder man kuglen til den anden side. Så kan man se, hvor mange, der er i badehuset. Vi opfordrer til, at man klæder om og bader hurtigst muligt, så der ikke bliver for lang ventetid for de næste.

Vi vil fjerne dørene til omklædningsrummene og låse af til toilettet for at minimere smitterisikoen. Samtidig vil vi afmærke pladser i omklædningsrummene, så alle kan holde god afstand. Vi vil også placere sprit udvendigt og indvendigt, og man er selv ansvarlig for at spritte af på håndtag, vask, bruser, svaber mv.

Det er ikke tilladt at medtage gæster foreløbigt.

Føler du dig sløj?
Vi behøver vel ikke nævne, at du skal blive væk fra badehuset, hvis du har det skidt, er forkølet eller andet. Vi vil også opfordre til, at du giver bestyrelsen besked, hvis du bliver smittet og har været i badehuset. Så har vi mulighed for at lave en smittesporing.

Hvad med kontingentet?
Det giver ikke mening at kræve fuldt kontingent under disse forhold. Derfor vil vi til generalforsamlingen foreslå en ekstraordinær nedsættelse af kontingentet pga. Covid-19.
Generalforsamlingen er sat til søndag den 13. september kl. 11.00 på Dispuk. Invitation kommer senere.

Husk derfor ikke at indbetale kontingent før vi har afholdt generalforsamling.

Vil du gerne have en pause?
Er du ikke tryg ved at benytte badehuset i den kommende sæson pga. smitterisikoen, kan du lave dit medlemskab om til et passivt medlemskab til 150 kr. Vil du senere være fuldgyldigt medlem igen, kan du gøre det ved at betale det resterende beløb uden at skulle på venteliste først.

Hvorfor åbner vi ikke saunaen, når vi åbner for omklædning og bad?
Fordi der ifølge retningslinjer fra Dansk Saunaselskab kun vil kunne være 3 personer ad gangen i saunaen. Det vil dermed kun være for de få. Ved at holde saunaen lukket, kan vi få flere ind og klæde om og få et varmt bad.

Vi ved, det ikke er en ønskesituation, men vi håber på alles forståelse. Samtidig opfordrer vi til at passe på hinanden og følge de generelle råd, der kommer fra Sundhedsstyrelsen.

På bestyrelsens vegne
Bo Rathsach.

Log på holdsport.dk her

Prøv vores app, på android og iphone