En venlig henstilling

Kære alle

I det store hele ser det ud til at fungere fint med åbningen af badehuset. Vi kan se på statistikken, at vi er blevet bedre til at fordele os ud over hele dagen, så der bliver plads til flere.
Det virker også som, at vi er gode til at tage hensyn til hinanden.

Flere har dog bemærket, at der er nogle medlemmer, der stadig tager gæster med. Det duer altså ikke i en tid, hvor vi kører med så store begrænsninger. Heller ikke selvom det er ens børn.
Der er også nogle eksempler på, at folk ikke overholder begrænsningen på tre personer i saunaen.

Retningslinjerne er ikke lavet for sjov. De er lavet for vores alle sammens sikkerhed.

Lad os hjælpe hinanden med at overholde dem i god ro og orden.

Vi arbejder iøvrigt på at få opstillet et telt i nærheden af badehuset, som man kan klæde om i, hvis der er optaget i badehuset. Mere om det, når vi har fået en afklaring.

På bestyrelsens vegne
Bo Rathsach

Åbning af saunaen

Kære alle

Vi har sat strøm til saunaen, så den er varm fra kl. 15 i dag.
Pga. Corona må der kun være 3 personer i saunaen ad gangen, så det kræver lidt tålmodighed og overbærenhed fra os alle. Vedhæftet er bestyrelsens tanker om åbning med Corona og ikke mindst en instruktion i, hvordan du skal gebærde dig i badehuset. Læs den igennem, det tager kun to minutter.

Willy vil lave en statistik over, hvor mange mennesker der kommer i badehuset i løbet af dagen. De bliver udsendt hver mandag. Vil du gerne have den, så send en mail til Willy på snekkerstenbadelaug@gmail.com.

Vi har iøvrigt opgraderet rengøringen til 3 gange om ugen, og vi arbejder på at finde en løsning til udendørs omklædning.

God fornøjelse
På bestyrelsens vegne
Bo Rathsach

Download vedhæftet fil

Nyt omkring åbning af saunaen

 
Kære alle

Vi er startet forsigtigt ud med åbningen af badehuset ved kun at åbne for bad og omklædning. Det har vi gjort ud fra et forsigtighedsprincip – specielt fordi vores medlemmer for en stor dels vedkommende er i risikogruppen.

I vores beslutning har vi lænet os op ad dels:
• Myndighedernes krav
• Retningslinjer fra Dansk Saunaselskab
• Erfaringer fra andre badeklubber

Nu er vi klar at tage et skridt videre og åbne saunaen. Det vil vi gøre den 1. oktober, når eventuelle gæstesejlere er ude af badehuset og det stigende smittetal i Helsingør forhåbentlig er faldet igen.

Sådan gør vi
Der vil være plads til max tre personer i saunaen. Derfor opfordrer vi til, at man tager nogle korte saunature – max 15 minutter, så flest mulige får adgang. Herudover er der plads til to personer i det ene omklædningsrum og tre personer i det andet. I alt kan der altså være max 8 personer i badehuset ad gangen.

Vi sætter en simpel kugleramme op ved døren til badehuset, Når du ankommer, skubber du en kugle til den ene side. Når du forlader badehuset igen, skubber du en kugle til den anden side. På den måde kan man se allerede udefra, om der er plads i badehuset.
Du skal ikke flytte kuglen, når du går ud for at bade i Øresund. Du skal først gøre det, når du er helt færdig med at bruge badehuset. For at undgå tæt kontakt i døren, viger indkomne gæster for udkomne.

Vi sætter dørene til omklædning op igen, og sætter flere spritdispensere op. Vi opfordrer til, at man spritter de håndtag af, man benytter i badehuset.

Bemærk, det er stadig ikke tilladt til at tage gæster med i badehuset (heller ikke børn), og der vil heller ikke være saunagus om onsdagen.

Restriktioner
Vi vil nøje følge udviklingen af smittetallet i Helsingør Kommune. Kommer smittetallet over 20, vil vi forholde os til de retningslinjer og mulige restriktioner, der udstikkes af kommunen.

I tilfælde af et medlem er smittet positiv med Covid-19, skal bestyrelsen kontaktes øjeblikkeligt på mail: formand@snekkerstenbadelaug.dk eller på telefon 5365 5282.

Herefter vil vi opspore de personer som har været i badehuset samtidig med den smittede. Det gør vi ved hjælp af nøglebriksystemet. Brug derfor din egen nøglebrik, når du går ind, så vi har mulighed for at smittespore. Ved smitte af flere medlemmer kan der opstå en situation, hvor badehuset må lukke i et antal dage.

Vis samfundssind
Vi er klar over, at der er mange meninger om, hvordan man skal gribe åbningen af badehuset an i skyggen af Covid-19. Fra bestyrelsens side forsøger vi at finde den rette balance, så vi ikke risikerer, at badehusett bliver et hotspot for smitte.

Vi håber, I vil tage godt imod beslutningen om at åbne saunaen. Og er du utryg ved at benytte badehuset, kan du ændre dit medlemskab til et passivt medlemskab. Det koster 150 kr. for en sæson.

På bestyrelsens vegne
Bo Rathsach

Åbning af badehuset med Covid-19

Åbning af badehuset med Covid-19

Kære vinterbader

Nu er det snart 1. september og dermed dagen, hvor vi tager hul på en ny sæson. I år bliver det desværre ikke, som det plejer.

Vi ved, at der er stor lyst til at få åbnet for saunaen. Omvendt har vi også et ansvar for, at vores badehus ikke bliver en smittespreder. Specielt fordi mange af vores medlemmer er i risikogruppen.

Derfor har vi valgt at åbne omklædningsrummene den 1. september. Men kun for omklædning og bad i første omgang. Vi følger nøje udviklingen og vil se på, om vi kan åbne saunaen senere på efteråret.

Praktik
Der kan være max 5 personer i badehuset ad gangen.
3 personer i ”kvindernes” omklædning og 2 personer i ”mændenes” omklædning.
Man kan dog frit benytte begge rum alt efter hvor der er ledig kapacitet. Bemærk, at der kan være gæstesejlere, der benytter badehuset frem til 1. oktober. Dem skal der også være plads til.

Vi laver et simpelt system med en ”kugleramme” uden for badehuset, hvor man skyder kuglen til den ene side, når man går ind for at klæde om. Når man er færdig med at bade og forlader badehuset igen, skyder man kuglen til den anden side. Så kan man se, hvor mange, der er i badehuset. Vi opfordrer til, at man klæder om og bader hurtigst muligt, så der ikke bliver for lang ventetid for de næste.

Vi vil fjerne dørene til omklædningsrummene og låse af til toilettet for at minimere smitterisikoen. Samtidig vil vi afmærke pladser i omklædningsrummene, så alle kan holde god afstand. Vi vil også placere sprit udvendigt og indvendigt, og man er selv ansvarlig for at spritte af på håndtag, vask, bruser, svaber mv.

Det er ikke tilladt at medtage gæster foreløbigt.

Føler du dig sløj?
Vi behøver vel ikke nævne, at du skal blive væk fra badehuset, hvis du har det skidt, er forkølet eller andet. Vi vil også opfordre til, at du giver bestyrelsen besked, hvis du bliver smittet og har været i badehuset. Så har vi mulighed for at lave en smittesporing.

Hvad med kontingentet?
Det giver ikke mening at kræve fuldt kontingent under disse forhold. Derfor vil vi til generalforsamlingen foreslå en ekstraordinær nedsættelse af kontingentet pga. Covid-19.
Generalforsamlingen er sat til søndag den 13. september kl. 11.00 på Dispuk. Invitation kommer senere.

Husk derfor ikke at indbetale kontingent før vi har afholdt generalforsamling.

Vil du gerne have en pause?
Er du ikke tryg ved at benytte badehuset i den kommende sæson pga. smitterisikoen, kan du lave dit medlemskab om til et passivt medlemskab til 150 kr. Vil du senere være fuldgyldigt medlem igen, kan du gøre det ved at betale det resterende beløb uden at skulle på venteliste først.

Hvorfor åbner vi ikke saunaen, når vi åbner for omklædning og bad?
Fordi der ifølge retningslinjer fra Dansk Saunaselskab kun vil kunne være 3 personer ad gangen i saunaen. Det vil dermed kun være for de få. Ved at holde saunaen lukket, kan vi få flere ind og klæde om og få et varmt bad.

Vi ved, det ikke er en ønskesituation, men vi håber på alles forståelse. Samtidig opfordrer vi til at passe på hinanden og følge de generelle råd, der kommer fra Sundhedsstyrelsen.

På bestyrelsens vegne
Bo Rathsach.

Log på holdsport.dk her

Prøv vores app, på android og iphone

Badehuset er lukket pga fare for Corona-virus

Badehuset er lukket pga fare for Corona-virus

Kære alle
I forlængelse af Statsministerens pressemøde i går aftes, bakker vi naturligvis om regeringens arbejde for at hindre smitte af Corona-virusset.
Derfor lukker vi badehuset i foreløbig 14 dage – altså til og med torsdag den 26. marts.

Vi beklager, men håber på forståelse.

På bestyrelsens vegne.
Bo Rathsach