EU persondataforordning


I henhold til Persondataforordningen skal foreningens medlemmer oplyses, om hvilke personoplysninger Snekkersten Badelaug opbevarer om hvert medlem. Det enkelte medlem skal være indforstået med, at foreningen har de oplyste personoplysninger.


Vi gør derfor opmærksom på, at Snekkersten Badelaug har registreret følgende:
 

    Dit navn

    Din adresse

    Dit telefonnummer

    Din e-mailadresse

    Dit kontingent

    Din adgangsbriks nummer

    Tidspunkter for de seneste anvendelser af adgangsbrikken


Formålet med denne registrering er, at vi kan have et medlemsregister, hvor oplysningerne bruges

til kontingentopkrævning og til at sende information fra/om Snekkersten Badelaug til dig, fx Nyhedsbreve, udflugter og påmindelser om aktuelle arrangementer samt administrere din adgang til badehuset.


Snekkersten Badelaug modtager ikke personoplysninger fra anden side, dvs. de oplysninger vi har er fra dig som medlem af foreningen.


    Du har ret til at gøre indsigelse imod, at vi har disse oplysninger.

    Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger vi har registreret.

    Du har ret til at få dem rettet, hvis der er fejl.

    Du kan klage til Datatilsynet.


Som det fremgår har foreningen ikke såkaldte personfølsomme oplysninger, men alene de nødvendige oplysninger for at kunne oprette et medlemsregister og for at kunne holde kontakt til medlemmerne. Oplysningerne anvendes alene til de nævnte formål og formidles ikke eksternt.


Medlemmer, der ikke betaler kontingent for det aktuelle år, bliver slettet. Det samme gør naturligvis de medlemmer, der tilkendegiver, at de ikke længere ønsker at være medlem af foreningen.


Medlemsregistret findes hos holdsport, som administrerer medlemsbasen samt tilmeldinger til arrangementer, f.eks. udflugter og deltagelse i gus.


Foreningens kontaktperson vedrørende medlemsregistret er: Willy Poulsen

mail: sekretaer@snekkerstenbadelaug.dk