HISTORIEN

Snekkersten Badelaug blev stiftet søndag den 20. januar 2002 klokken 13.30.

Den 9. januar 2002 cyklede Janne Krogh rundt i Snekkersten og lagde et brev i mange postkasser med henblik på indkaldelse til et møde i Snekkersten Sejlklub søndag den 20. januar klokken 13.30. Årsagen til dette initiativ var, at hun havde besøgt en vinterbadeklub i Århus, hvor der var en skøn sauna og dejlige badefaciliteter.  Hun havde på det tidspunkt været vinterbader i mange og tænkte at det kunne være skønt at få ligeså dejlige badefaciliteter i Snekkersten.

Til mødet kom der 22 interesserede, hvilket var meget overvældende. Erling ” Skipper” Hansen havde givet sit tilsagn om at møde op. Han var desværre forhindret og sendte en substitut. Det var en meget engageret gruppe, der mødte op og alle var interesseret i projekt sauna og badeklub.  På mødet blev der foreslået at bygge en sauna i forlængelse af den allerede eksisterende toiletbygning og en låge i bolværket med en trappe over stenene ved det yderste læskur. Arkitekt Gert Ingemann var en ivrig mødedeltager og han fortalte, at Møllens Tegnestue i sin tid havde tegnet et udhus til havnen netop i forlængelse af toiletbygningen. Så det ville han undersøge nærmere. Men det korte af det lange var, at her blev så Snekkersten Badelaug grundlagt.

På mødet blev der nedsat en gruppe, der skulle arbejde videre med projektet. Der blev også afholdt nogle møder og Janne Krogh var flere gange i skriftlig og telefonisk kontakt med både skovrider Winther og Erling ” Skipper” Hansen, der var meget positivt stemt overfor projektet.  Men det var tungt at komme videre og hen over sommeren lå projektet stille. Gemt men ikke glemt.

Arkitekt Gert Ingemann og Erik Schønnemann talte i sommerens løb sammen om, at det var synd at projektet var strandet og fik den fantastiske idé at genopføre det nedbrændte badehus, der havde ligget for enden af Stationsvej. Så de to herrer tog initiativet til et møde den 17. oktober 2002. Her deltog Erling ” Skipper” Hansen, Gert Ingemann, Erik Schønnemann, byarkitekten Per Gotfredsen, Mogens Peuliche og Janne Krogh. Her blev det besluttet at indkalde til en stiftende generalforsamling.

Den fandt sted april 2003, hvor der mødte cirka 30 interesserede op. Opbakningen til ideen var stor og Erik Schønnemann blev valgt til formand.

Det skulle imidlertid blive et større arbejde end forventet. Modvind fra styrelser, inspektorater og naboer gjorde arbejdet hårdt, og mange planer måtte skrinlægges gennem årene – blandt andet planen om at genopbygge det tidligere badehus ude i vandet.

Som en midlertidig løsning lykkes det dog Erik Schønnemann allerede i 2004 at få en aftale i stand med Fonden Snekkersten Havn, som velvilligt stillede havnens toiletbygning til rådighed i vinterperioden. Her kunne badelauget opsætte en midlertidig sauna, som blev pillet ned igen om sommeren. Denne ”midlertidige” aftale løb helt til 2012.

Badelauget fik også etableret en badebro på havnens søndre mole, så det blev muligt at bade forsvarligt – også når Øresund viser tænder.

Det nye badehus
Efter 10 års hårdt arbejde kunne badelauget endelig i 2012 indvie et nyt, flot badehus med to omklædningsrum, badefaciliteter, toilet og ikke mindst en ny, lækker sauna med plads til 16 personer. Fra saunaen er der fri panoramaudsigt over Øresund, Snekkersten Havn og kysten.

Ved generalforsamlingen i 2013 valgte Erik Schønnemann samtidig at træde tilbage efter 10 års hårdt og veludført arbejde og den nuværende formand Bo Rathsach trådte til.