Nyt omkring åbning af saunaen

 
Kære alle

Vi er startet forsigtigt ud med åbningen af badehuset ved kun at åbne for bad og omklædning. Det har vi gjort ud fra et forsigtighedsprincip – specielt fordi vores medlemmer for en stor dels vedkommende er i risikogruppen.

I vores beslutning har vi lænet os op ad dels:
• Myndighedernes krav
• Retningslinjer fra Dansk Saunaselskab
• Erfaringer fra andre badeklubber

Nu er vi klar at tage et skridt videre og åbne saunaen. Det vil vi gøre den 1. oktober, når eventuelle gæstesejlere er ude af badehuset og det stigende smittetal i Helsingør forhåbentlig er faldet igen.

Sådan gør vi
Der vil være plads til max tre personer i saunaen. Derfor opfordrer vi til, at man tager nogle korte saunature – max 15 minutter, så flest mulige får adgang. Herudover er der plads til to personer i det ene omklædningsrum og tre personer i det andet. I alt kan der altså være max 8 personer i badehuset ad gangen.

Vi sætter en simpel kugleramme op ved døren til badehuset, Når du ankommer, skubber du en kugle til den ene side. Når du forlader badehuset igen, skubber du en kugle til den anden side. På den måde kan man se allerede udefra, om der er plads i badehuset.
Du skal ikke flytte kuglen, når du går ud for at bade i Øresund. Du skal først gøre det, når du er helt færdig med at bruge badehuset. For at undgå tæt kontakt i døren, viger indkomne gæster for udkomne.

Vi sætter dørene til omklædning op igen, og sætter flere spritdispensere op. Vi opfordrer til, at man spritter de håndtag af, man benytter i badehuset.

Bemærk, det er stadig ikke tilladt til at tage gæster med i badehuset (heller ikke børn), og der vil heller ikke være saunagus om onsdagen.

Restriktioner
Vi vil nøje følge udviklingen af smittetallet i Helsingør Kommune. Kommer smittetallet over 20, vil vi forholde os til de retningslinjer og mulige restriktioner, der udstikkes af kommunen.

I tilfælde af et medlem er smittet positiv med Covid-19, skal bestyrelsen kontaktes øjeblikkeligt på mail: formand@snekkerstenbadelaug.dk eller på telefon 5365 5282.

Herefter vil vi opspore de personer som har været i badehuset samtidig med den smittede. Det gør vi ved hjælp af nøglebriksystemet. Brug derfor din egen nøglebrik, når du går ind, så vi har mulighed for at smittespore. Ved smitte af flere medlemmer kan der opstå en situation, hvor badehuset må lukke i et antal dage.

Vis samfundssind
Vi er klar over, at der er mange meninger om, hvordan man skal gribe åbningen af badehuset an i skyggen af Covid-19. Fra bestyrelsens side forsøger vi at finde den rette balance, så vi ikke risikerer, at badehusett bliver et hotspot for smitte.

Vi håber, I vil tage godt imod beslutningen om at åbne saunaen. Og er du utryg ved at benytte badehuset, kan du ændre dit medlemskab til et passivt medlemskab. Det koster 150 kr. for en sæson.

På bestyrelsens vegne
Bo Rathsach