BESTYRELSE

BADELAUGETS BESTYRELSE

Formand:
Bo Rathsach
formand@snekkerstenbadelaug.dk
Tlf.: 53 65 52 82

Næstformand:
Anette Holmgreen
anetteholmgren@dispuk.dk

Kasserer:
Henriette Askestad
kasserer@snekkerstenbadelaug.dk

Bestyrelsesmedlem:
Jørgen H Andersen
jorgenholst@live.dk

Bestyrelsesmedlem:
Birgitte Petersen
gittesortevej@hotmail.com

Suppleant:
Jens Seitzberg
j@jens-seitzberg.dk

Suppleant:
Steen Hodevad Knudsen
s.hundevad.knudsen@gmail.com

Revisorer:
Knud Vestergaard og Niels Rasmussen

Revisorsuppleant:
Torben Hvid