BESTYRELSE

BADELAUGETS BESTYRELSE

Formand:
Bo Rathsach
Tlf.: 53 65 52 82

Næstformand:
Anette Holmgreen

Kasserer:
Henriette Askestad

Bestyrelsesmedlem:
Birgitte Petersen

Bestyrelsesmedlem:
Steven Bendtsen

Suppleant:
Torben Hvid

Suppleant:
Lisbet Wesbye

Revisorer:
Knud Vestergaard og Niels Rasmussen

Revisorsuppleant:
Louise Bohr